top of page
hukuki tercümeler

Hukuki Tercüme Hizmetleri

Hukuki tercüme diğer alanlarla karşılaştırıldığında oldukça zordur. Bir sözleşmenin bir hükmünün yanlış tercüme edilmesi, dava açılmasına ve maddi/manevi zararlara yol açabilir. Dolayısıyla, hukuki tercüme konusunda deneyimli olan profesyonel tercümanlar çalışmalıdır.

Pozitif Tercüme olarak, kaynak belgenin ait olduğu hukuk sisteminin yapısının o kültüre uygun olarak biçimlendiği ve bunun hukuk dilini etkilediğini dikkate alırız. Ayrıca; kaynak dildeki hukuki dilbilimsel yapılar, direkt olarak hedef dildeki yapılara tekabül etmez. Hedef dile çeviri yapılırken, hedef dilin hukuki metinleri baz alınır. Çevirinin, bir hukukçu tarafından okunacağını ve hukuki metnin orijinal olması gerektiğini biliriz. Dolayısıyla, Pozitif Tercüme Bürosu olarak hukuki tercüme alanında sahip olduğumuz deneyim ve dile hakimiyetimiz, hedef dildeki yapılarla kaynak dilde buna tekabül eden yapıları eşleştirme problemini çözmekte anahtar olmaktadır.

 

Hukuki tercümeler o konuda kapsamlı bir bilgi birikimine sahip tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır. Örneğin, Rekabet Hukukunu bilmeyen, Rekabet Kurulu kararlarını hiç okumamış bir çevirmenin bu konudaki tercümeleri tam anlamıyla yapması mümkün değildir.

 

İngilizce, Almanca, Rusça, İtalyanca, Fransızca başta olmak üzere, çok geniş bir yelpazede hukuki tercüme hizmetleri veriyoruz. 

bottom of page