kontrat tercümesi

Kontrat Tercümesi

Kontrat, iki ya da daha fazla taraf arasında bir işi yapmak veya geri durmak üzere yapılmış taraflar için yasal yükümlülük içeren bir anlaşmadır. Kontratın bozulması yasa tarafından tanınır ve buna karşı yaptırımlar uygulanabilir. Kontrat, örneğin bir evin satışında olduğu gibi, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak herhangi bir dükkandan mal ya da hizmet almakta olduğu gibi kontratlar sözlü de yapılır ve uygulanır.​

Pozitif Tercüme olarak, noter yeminli sözleşme tercümesi konusunda kaliteli tercümenin önemini kavramış şirketlerin 25 yıldır hizmetinizdeyiz.

Hukukta bir kontratın oluşması için 5 şarta ihtiyaç vardır. Bunlar:

- Anlaşmaya teklif ve anlaşmanın kabulü

- Değerlendirme (mantığa uygunluğun taraflar tarafından incelenmesi)

- Yasal bir ilişkiye girme amacı

- Anlaşmaya girmeye muktedir olma

- Anlaşma formaliteleri (yazı, şahit, imza, kayıt vb.)

- Kontratlar tek taraflı ya da karşılıklı olabilir. Çoğu kontrat karşılıklıdır. Bu tur kontratlarda taraflar birbirlerine karşı belli yükümlülükleri yerine getirme sözü verirler.  

Türkiye'de tanzim edilen bir kontratın yurtdışında kullanması amacıyla tercümesi gerekiyorsa, 

- Çeviri Türkiye'de yapılacaksa; yeminli bir tercüman tarafından yapılıp, bir Türk noterce tasdikini takiben,  yetkili bir makamca apostil edilmesi gerekmektedir. 

- Tercüme yurtdışında yapılacaksa; tercümenin yurtdışındaki noter tarafından tasdikini takiben yetkili makamlarca apostil edilmesi gerekmektedir.