top of page

Distr​ibütörlük Anlaşması Tercümesi

Tek satıcılık sözleşmesi de denilen distribütörlük sözleşmesi, sağlayıcı ile tek satıcı arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen çerçeve niteliğinde sürekliliği olan bir tip sözleşme olup, bununla sağlayıcı ürünlerinin tamamını veya bir kısmını belirli bir bölgede tekele sahip olarak satmak üzere tek satıcıya bedeli karşılığında göndermeyi, buna karşılık tek satıcı da sözleşme konusu malları kendi adına ve hesabına satarak bu malların satış ve sürümünü artırmak için faaliyet de bulunmayı üstlenmektedir.

distribütörlük sözleşmesi tercümesi

Çeviri hizmetlerimiz ticari belgelerin ve distribütörlük anlaşmalarının hedef dile doğru bir şekilde aktarılmasını amaçlamaktadır.

Ticari alanda uzman olan tercümanlarımız en az 15 yıllık ticari belge çevirisi tecrübesine sahiptir.

Pozitif Tercüme olarak, distribütörlük sözleşmesi çevirileri alanında 25 yıldır hizmetinizdeyiz.

bottom of page