Sigorta Poliçesi Tercümesi​

Sigortacı ile sigortalı arasındaki sigorta sözleşmesinin yazılı, yasal delilidir. Bir sigorta poliçesinde genel olarak, sigortacıyı ve sigortalıyı tanımlayıcı bilgiler, sigorta konusuna ilişkin açıklamalar, teminatın kapsamı, sigorta bedeli, sözleşmenin süresi, prim miktarı, poliçenin düzenlenme tarihi, tarafların borç ve yükümlülükleri gibi bilgiler bulunmaktadır. Bu nedenle, sigorta poliçesi çevirisi yapılırken belirttiğimiz bu detayların hedef dile doğru aktarılması çok önemlidir.

sigorta poliçesi tercümesi

Çeviri hizmetlerimiz finansal belgelerin ve sigorta poliçelerinin hedef dile doğru bir şekilde aktarılmasını amaçlamaktadır.

Finansal alanda uzman olan tercümanlarımız en az 15 yıllık finansal çeviri tecrübesine sahiptir.

Sigorta poliçesi çevirileri için 25 yıldır hizmetinizdeyiz.