vekaletname çevirisi

Vekaletname Çevirisi

Vekaletname, vekaletname vermek isteyen (müvekkil) tarafından vekil adına düzenlenmiş, müvekkilin, yani vekalet verenin imzasını taşıyan noter yada noterlik yetkisine haiz konsolsoluklarca tasdiklenmiş bir belgedir. Vekaletname ile müvekkil, vekiline kendisi adına hareket etme, yada yapılması istenen gereken işlemler için başvurularda bulunma, başvuru evraklarının imzalanması ve takibinin gerçekleştirilmesi konusunda yetki verir.​

Borçlar kanununa göre vekaletname iki taraflı bir sözleşmedir. Borçlar Kanununun 386’ncı maddesi vekaleti “ vekalet bir sözleşmedir ki onunla vekil, sözleşme uyarınca kendisine yükletilen işin yerine getirilmesini borçlanır.” şeklinde tanımlamıştır.

Türkiye'de tanzim edilen bir kontratın yurtdışında kullanması amacıyla tercümesi gerekiyorsa, 

- Çeviri Türkiye'de yapılacaksa; yeminli bir tercüman tarafından yapılıp, bir Türk noterce tasdikini takiben,  yetkili bir makamca apostil edilmesi gerekmektedir. 

- Tercüme yurtdışında yapılacaksa; tercümenin yurtdışındaki noter tarafından tasdikini takiben yetkili makamlarca apostil edilmesi gerekmektedir.