top of page
noter yeminli sözleşme tercümesi

Noter Yeminli Sözleşme Tercümesi

Hukuki bir sonuç meydana getirmesi amaçlanan, bir ya da birden fazla kişi ya da kuruluşun, karşılıklı irade beyanıyla kurulan işleme sözleşme adı verilir. Bir sözleşmenin geçerli olması, kanunda aksi bildirilmediği sürece şekil şartına bağlı değildir. Kanun ile sözleşme için öngörülmüş bir şekil kuralı varsa, bu kurala uyulmadan kurulan sözleşmeler hüküm meydana getirmez.​

Pozitif Tercüme olarak, noter yeminli sözleşme tercümesi konusunda kaliteli tercümenin önemini kavramış şirketlerin 25 yıldır hizmetinizdeyiz.

Türk Borçlar Kanunu sözleşmelerden doğan borç ilişkileri dahilinde sözleşmeye dair hükümleri açıklar. Kanuna göre taraflar sözleşmenin konusunu istedikleri gibi belirlemekte özgürdür. Ancak kanun hükümlerine, kişilik haklarına ya da ahlaka aykırı haller için sözleşme düzenlenmiş olsa bile hükümsüzlük sonucunu doğurur. Bir sözleşmenin yapılacağına dair ön sözleşme yapılması da kanun kapsamında düzenlenmiştir.

Türkiye'de tanzim edilen bir sözleşmenin yurtdışında kullanması amacıyla tercümesi gerekiyorsa;

- Çeviri Türkiye'de yapılacaksa; yeminli bir tercüman tarafından yapılıp, bir Türk noterce tasdikini takiben,  yetkili bir makamca apostil edilmesi gerekmektedir. 

- Tercüme yurtdışında yapılacaksa; tercümenin yurtdışındaki noter tarafından tasdikini takiben yetkili makamlarca apostil edilmesi gerekmektedir.

bottom of page