top of page

Due Diligence (Durum Tespiti) Raporlarının Tercümesi

Bir şirketin başka bir şirketi satın alma ya da yatırımcının yatırım yapma sürecinde; şirketin, girişimcinin, iş fikrinin ve pazarın araştırılmasına due diligence denir. Due diligence, şirketin mali tablolarının ve hukuki belgelerinin incelenmesi ve inceleme sonunda eksiklerin belirlenmesi ile pazarlığa esas alınacak fiyatın belirlenmesini içeren bir süreci ifade eder.


Due diligence ile amaç, şirketlerin operasyonel ve sistemsel altyapı ve yetkinliklerinin incelenmesi, şirket performansı, maliyetlendirme altyapısı ve kapasitesinin planlanan strateji ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmedeki yeterliliğinin değerlendirilmesidir. Due diligence raporlarının temel rolü, şirket değerinin tespitidir.

Due diligence raporu tercümesi

Çeviri hizmetlerimiz finansal belgelerin ve due diligence raporlarının hedef dile doğru bir şekilde aktarılmasını amaçlamaktadır.

Finansal alanda uzman olan tercümanlarımız en az 15 yıllık finansal çeviri tecrübesine sahiptir.

Due diligence raporu çevirileri için 25 yıldır hizmetinizdeyiz.

bottom of page