top of page

Bilanço Tercümesi​

Bilanço, bir kuruluşun varlıklarını ve o varlıkların kaynağını teşkil eden unsurların belirli bir tarih itibarıyla gösterildiği hesap özetidir. Bilançolarda, işletmeye ayrılan sermaye tutarı, sabit ve döner varlıkların miktarı, yabancı kaynaklardan sağlanan krediler, işletmenin ödenecek borçlarının öncelik sırası, aktifte yer alan varlıkların paraya çevrilebilme yeteneği ve işletmenin kar ve zarar şeklinde beliren sonuçları ile finansal yapısı ve gücü konusunda bilgi verilir. Bu nedenle, bilanço tercümesi finans ve muhasebe alanlarında terminolojiye ve prosedürlere hakim tercümanlar tarafından yapılmalıdır.

bilanço tercümesi

Çeviri hizmetlerimiz finansal belgelerin ve bilançoların hedef dile doğru bir şekilde aktarılmasını amaçlamaktadır.

Finansal alanda uzman olan tercümanlarımız en az 15 yıllık finansal çeviri tecrübesine sahiptir.

Bilanço çevirileri için 25 yıldır hizmetinizdeyiz.

bottom of page