top of page

Kullanma Kılavuzu Tercümesi

‘El kitabı’ olarak da bilinen ‘kullanım kılavuzu’ veya ‘kullanıcı kılavuzu’, belirli bir aleti, sistemi, aracı, makineyi veya sistemi kullanan kişilere yardımcı bilgiler vermeyi amaçlayan teknik bir belgesidir. Kullanım kılavuzları, özellikle şirketlerdeki programcılar, ürün veya proje yöneticileri veya diğer teknik personel tarafından desteklenerek (genellikle) teknik bir yazar tarafından yazılır.

kullanma kılavuzu tercümesi

Kullanıcı kılavuzları en çok elektronik ürünler, bilgisayar donanımı ve yazılımla ilgili olarak yazılır.

Çoğu kullanım kılavuzunda açıklayıcı teknik metinlerin yanında ilgili resimler bulunur. Örneğin, bilgisayar uygulamaları için yazılımların arayüz ekran görüntüleri kılavuzda yer alabilir ve genellikle açık ve basitleştirilmiş diyagramlar içerir.

Pozitif Tercüme olarak kullanım kılavuzu çevirisi yaparken kullandığımız dil, hedef kitleyle eşleştirilir, teknik terimler minimumda tutularak gerekli bilgiler ayrıntılı bir şekilde açıklanır.

bottom of page