NOTER YEMİNLİ TERCÜME HİZMETLERİ

Kaliteli Çeviri Hizmetleri

Uzmanlık alanımız yazılı çevirilerdir ve sadece kaliteli çevirinin önemini kavramış şirketlerle çalışırız. 

Bir şirketin sunduğu hizmetlerin kalitesi ancak çalışanları kadar iyi olabilir. Pozitif Tercüme olarak temel amacımız müşterilerimizin kaliteli çeviri hizmeti taleplerini karşılamaktır. Bu nedenle, sadece kendi alanında uzman ve en az 10 yıl deneyimli profesyonel noter yeminli tercümanlarla ve editörlerle çalışırız.

Hizmet Alanlarımız 

hukuki tercüme

Tercümede minimum hata

Hukuki çevirilerde ufak bir anlam kayması dahi büyük sorunlara neden olabilir. Bu nedenle hukuki çeviriler kusursuz olmalıdır. Pozitif Tercüme olarak hukuki tercümelerde sadece deneyimli profesyonel tercümanlar ile çalışıyoruz. Olası hataları en baştan düzeltmek adına hukuki çevirilerinizi teslim etmeden önce çok sıkı bir kontrolden geçiriyoruz. Gizlilik konusunda taleplerinizi dinliyoruz ve şirketinize uygun bir gizlilik sözleşmesi düzenleyerek şirket sırlarınızı güven içinde saklıyoruz.

Türkiye'nin ve dünyanın sayılı hukuk firmaları müşterilerimiz arasında yer almaktadır.

Teknik Tercüme

Usta işi tercüme

Teknik alanlarda yapılan profesyonel tercüme; ürünlerinizin satılacağı ülkelerin dillerine hakim olmanın yanında, uzmanlık sahibi olunan alanda geniş bir terminoloji bilgisi gerektirir. Pozitif Tercüme olarak, ürünlerinizin dünya pazarına hazırlanmasında, şirketinizi rekabette öne geçirecek çok değerli bir ekibe sahibiz. Otomotiv, İnşaat, Makine, Telekomünikasyon, İletişim, Enerji, Kimya, Ulaşım, Demir-Çelik, Lojistik, Bilişim, Elektrik, Elektronik sektörleri devamlı müşteri portföyümüzün büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Hem yurtiçi hem de yurtdışındaki müşterilerimize her seferinde aynı kaliteyi sunmak için özenle çalışıyoruz.

finansal tercüme

Çeviri kontrolü + Rakamsal kontrol

Pozitif Yeminli Tercüme Bürosu olarak, ulusal ve global bankalar, uluslararası sigorta şirketleri, muhasebe ve denetim şirketleri dahil olmak üzere finans ve sigorta sektörlerinde iddialı olan şirketlere noter yeminli finansal çeviri hizmetleri veriyoruz. Mali raporlar, bütçeler, sigorta poliçeleri, fizibilite raporları, bağımsız iç denetim raporları en çok çevirdiğimiz finansal belgeler arasındadır. 

Finansal çevirileri standart kontrolün yanında ayrıca rakamsal kontrolden de geçiririz. Böylece, size sunuma hazır bir çeviri teslim ederiz.

noter yeminli ticari tercüme

Hızlı noter yeminli çeviri

Faaliyet belgesi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri vb. resmi evrakların genelde noter tasdikli tercüme yapılması talep edilir. Pozitif Tercüme olarak bugüne kadar binlerce kez ticari belge tercümesi yaptık. Şirket evraklarınız için noter yeminli tercüme gerekiyorsa bizi arayın. Tecrübeli ekibimizle kısa zamanda noter yeminli çevirilerinizi yapabiliriz. İhtiyacınız halinde; çevirisini yaptığımız resmi şirket belgelerinin noter, apostil,  valilik vb. tasdik işlemlerini şirketiniz adına yapabiliriz. Tasdik takip işlemlerimiz uzun vadeli müşterilerimiz için ücretsizdir. 

Sıkça Çeviri Yaptığımız Belgeler

 • Vekaletname Tercümesi
 • Anlaşma Tercümesi
 • Kanun Tercümesi
 • Protokol Tercümesi
 • Ön Protokol Tercümesi
 • Ticari Mevzuat Tercümesi 
 • Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi
 • Lisans Sözleşmesi Tercümesi
 • Patent Sözleşmesi Tercümesi
 • Bayilik Sözleşmesi Tercümesi
 • Franchise Sözleşmesi Tercümesi
 • Distribütörlük Sözleşmesi Tercümesi
 • Satış Sözleşmesi Tercümesi
 • Hisse Alım Sözleşmesi Tercümesi
 • Kira Sözleşmesi Tercümesi
 • Mahkeme Kararı Tercümesi
 • Taahhütname Tercümesi
 • Muvafakatname Tercümesi
 • Vasiyetname Tercümesi
 • Boşanma Kararı Tercümesi
 • Tutanak Tercümesi
 • İmza Sirküleri Tercümesi
 • Yargıtay Kararı Tercümesi
 • Genelge Tercümesi
 • İbraname Tercümesi
 • Kefaletname Tercümesi
 • İhbarname Tercümesi
 • AB Mevzuatı Tercümesi
 • İstinabe Yazışma Tercümesi
 • Beyanname Tercümesi
 • Dava Evrakları Tercümesi
 • Tapu Tercümesi
 • Pasaport Tercümesi
 • Yabancı Mevzuat Tercümesi
 • Evlilik Belgesi Tercümesi
 • Doğum Belgesi Tercümesi
 • Ölüm Belgesi Tercümesi

 • Fatura Tercümesi
 • Mali Tablo Tercümesi
 • Finansal Rapor Tercümesi
 • Bilanço Tercümesi
 • Sigorta Poliçesi Tercümesi
 • Kredi Sözleşme Tercümesi
 • Ekspertiz Raporu Tercümesi
 • Denetleme Raporu Tercümesi
 • Gelir-Gider Tablosu Tercümesi
 • İrsaliye Tercümesi
 • Faaliyet Raporu Tercümesi
 • Fizibilite Raporu Tercümesi
 • Satış Raporu Tercümesi
 • Nakit Akış Tablosu Tercümesi
 • Banka Hesap Özeti Tercümesi
 • Piyasa İncelemesi Tercümesi
 • Hisse Senedi Bilgisi Tercümesi
 • Fon İzahnamesi Tercümesi
 • Ekonomik Rapor Tercümesi
 • Finansal Analiz Tercümesi
 • Ekonomi Bülteni Tercümesi
 • Ekonomik Analiz Tercümesi
 • Yıllık Rapor Tercümesi
 • Mali Rapor Tercümesi
 • Gayrimenkul Değerleme Tercümesi
 • Yaklaşık Maliyet Tercümesi
 • Finansal Website Tercümesi
 • Finansal Durum Sunum Tercümesi
 • Ekonomik Veri Tercümesi
 • Sponsorluk Anlaşması Tercümesi
 • Finans Bülteni Tercümesi
 • Maaş Dökümü Tercümesi
 • SSK Hizmet Dökümü Tercümesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi Tercümesi
 • Maaş Bordrosu Tercümesi
 • Ariyet Sözleşmesi
 • Rehin Sözleşmesi

 • İhale Tercümesi
 • Patent Tercümesi
 • Teknik Şartname Tercümesi
 • Lisans Tercümesi
 • Kullanma Kılavuzu Tercümesi
 • İdari Şartname Tercümesi
 • Teknik Analiz Tercümesi
 • Analiz Sertifikası Tercümesi
 • Garanti Belgesi Tercümesi
 • CE Belgesi Tercümesi
 • ISO Belgesi Tercümesi
 • Kalite Belgesi Tercümesi
 • Teknik Rapor Tercümesi
 • TÜV Sertifikası Tercümesi
 • Uygunluk Sertifikası Tercümesi
 • Üretici Sertifikası Tercümesi
 • Yeterlilik Belgesi Tercümesi
 • Teknik Yönetmelik Tercümesi
 • Kalite Yönetim Sistemi Tercümesi
 • Kapasite Raporu Tercümesi
 • Sanayici Belgesi
 • İş Makineleri Tescil Belgesi
 • TSE Belgesi
 • Teknik Belge Tercümesi
 • Kurulum Direktifi Tercümesi
 • Teknik El Kitabı Tercümesi
 • Teknik Veri Tercümesi
 • Sistem Gereksinim Belgesi Tercümesi
 • İhale Belgeleri Tercümesi
 • Uzman Raporu Tercümesi
 • Ar-Ge Raporu Tercümesi
 • Hakediş Raporu
 • Teknik Prosedür Tercümesi
 • Üretim Lisansı Tercümesi
 • Hizmet Yeterlilik Belgesi
 • Strateji Belgesi Tercümesi
 • Eylem Planı Tercümesi

 • Toplantı Notları Tercümesi
 • Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi
 • Vergi Levhası Tercümesi
 • Faaliyet Belgesi Tercümesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi
 • Kuruluş Mukavelesi Tercümesi
 • Şirket Ana Sözleşme Tercümesi
 • İK Raporu Tercümesi
 • Genel Kurul Kararı Tercümesi
 • Dilekçe Tercümesi
 • İş Yazışmaları Tercümesi
 • Gümrük Beyannamesi Tercümesi
 • Menşei Şahadetnamesi Tercümesi
 • Teminat Mektubu Tercümesi
 • Şirket Sunum Tercümesi
 • Basın İlanı Tercümesi
 • Şirket Bülteni Tercümesi
 • Yetki Belgesi Tercümesi
 • Tadil Tasarısı Tercümesi
 • Fiyat İndeksi Tercümesi
 • Sicil Tasdiknamesi Tercümesi
 • Şube Açma Belgesi Tercümesi
 • Taşınma Belgesi Tercümesi
 • Mümessillik Belgesi
 • Nevi Değişikliği
 • Kapanış Belgesi
 • Dolaşım Sertifikası Tercümesi
 • ATA Karnesi Tercümesi
 • A.TR Dolaşım Belgesi Tercümesi
 • EUR-MED Dolaşım Belge Tercümesi
 • Geçici Kabul Tutanağı Tercümesi
 • Kesin Kabul Tutanak Tercümesi
 • İşletme Belgesi Tercümesi
 • Etik Kurallar Tercümesi
 • Çalışma Esasları Tercümesi
 • İş Sözleşmesi Tercümesi
 • Özel Durum Açıklamaları Tercümesi

Çeviri Yaptığımız Diller