POZİTİF YEMİNLİ TERCÜME BÜROSU

Kurumsal Çeviride Kalite

Pozitif Tercüme olarak amacımız, kaliteli tercümenin önemini kavramış kurumsal müşterilerimizin çeviri ihtiyaçlarına cevap verebilmektir. 

İngilizce, Rusça, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Arapça, Fransızca başta olmak üzere 30 dilde profesyonel yazılı çeviri hizmetleri sunuyoruz. 

Hizmet Alanlarımız 

Yurtiçi veya yurtdışında resmi dairelerde kullanılmak üzere resmi belgelerinizin noter yeminli çevirilerini ve tasdik işlemlerini yapıyoruz.

yeminli finansal tercüme bürosu

Ayrıntılara gösterdiğimiz özen, birçok uluslararası banka ve sigorta şirketinin çevirilerini bize emanet etmelerinin sebebidir. 

noter yeminli teknik tercüme bürosu

İnşaattan makineye geniş bir yelpazede, ortalama 15 yıl deneyime sahip kaliteli tercümanlarımızla hizmetinizdeyiz.

yeminli hukuki tercüme bürosu

Hukuki çeviride ufak bir anlam kaymasının dahi çok pahalıya mal olabileceğini bilerek çevirilerinizi her seferinde kusursuz yapmaya çalışırız.

 Gizlilik Anlaşması

tercümede gizlilik anlaşması

Şirket sırlarınızı koruyoruz! Talep etmeniz halinde Gizlilik Anlaşması imzalayabiliriz. 

Noter Tasdik İşlemleri

noter yeminli çeviri

Tercümelerin noter tasdik işlemlerini şirketiniz adına biz takip edebiliriz.

(0212) 274 76 70

 (0212) 227 22 39 

VİZYONUMUZ

Pozitif Tercüme’nin vizyonu tercüme sektöründe, faaliyet gösterdiği tüm dillerde ve teknik, hukuki ve finansal tercüme konularında sektöründe lider olmaktır.

MİSYONUNUMUZ

Teknik, hukuki ve finansal tercüme alanlarında kaliteli çeviri hizmetleri sunmak suretiyle müşterilerimize katma değer sağlamaktır.

DEĞERLERİMİZ

 • Neyi başarmak istediğimiz VİZYONUMUZ,
 • Vizyonumuzu gerçekleştirmek için ne yaptığımız MİSYONUMUZ,
 • Misyonuna nasıl ulaştığımız ise DEĞERLERİMİZDİR.

Öz Değerlerimiz: Sabit ve Mutlak

 • Etik (İş Ahlakı), Bütünlük ve Dürüstlük
 • Tarafsızlık ve Yasal Geçerlilik
 • Tüm Bireylere Saygı
 • Toplumsal ve Çevresel Sorumluluk

İş Değerleri: Ölçülebilir ve Gelişmeye göre Değişebilir 

 • Müşteri Odaklılık
 • Girişimcilik ve Liderlik
 • Bilgi Paylaşımı ve Sürekli Öğrenme
 • Hedef Dilde Yerel Tercümanlar ve Uluslararası Katkı
 • Şeffaflık
 • Takım Çalışması ve Dayanışma

ÖZ DEĞERLER – SABİT VE DEĞİŞMEZ

Etik (İş Ahlakı), Bütünlük ve Dürüstlük

 • Faaliyet ve eylemler açıkça belirlidir ve her eylemde Pozitif’in politika ve süreçleri izlenir.
 • Müşterilerin iş ve kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı duyulur.
 • Yerel ve uluslararası etik ve profesyonel standartlara saygı duyulur.

Tarafsızlık ve Yasal Geçerlilik

 • Tüm hizmetlerde tarafsızlık ve bağımsızlık esastır. Pozitif Tercüme profesyonel çeviri hizmeti verir ve her türlü olumlu ya da olumsuz ön yargıdan uzaktır.

Tüm Bireylere Saygı

 • “Pozitif Tercüme” tüm çalışanlarının katkısına değer verir. 
 • "Pozitif Tercüme"de ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet veya dini inançlara dayanılarak ayırım yapılmaz.

Toplumsal ve Çevresel Sorumluluk

 • Tüm faaliyet ve eylemlerde toplum, insan ve işletme yararı ön planda tutulur.
 • Kağıtların geri dönüşümünde sorumluluk üstlenilir. 

İŞ DEĞERLERİ – GELİŞİM İHTİYAÇLARINA GÖRE DEĞİŞEBİLİR 

Müşteri Odaklılık

 • Tüm faaliyet ve eylemler uzun soluklu müşteri ilişkisine katkıda bulunur.
 • Tüm süreçler “Pozitif Tercüme”yi iş birliği yapmak için tercih edilen bir şirket haline getirmeye hizmet eder.
 • Tüm çalışanlar olumlu müşteri ilişkileri kurmaya katkıda bulunur.
 • Müşterilere bilgi ve deneyimlere dayanan en iyi çözüm sunulur.

Girişimcilik ve Liderlik

 • Tüm “Pozitif Tercüme” çalışanları grubun profesyonel itibarını, iş performansını ve çıkarlarını geliştirmek için hareket eden birer iç girişimcidir.
 • Her çalışan yetki sınırları dahilinde Pozitif’in strateji ve politikalarına uygun davranır.
 • Çalışanlara açık bir yön, ivedilik, başarma ve devam etme istegi veren enerjik liderlik esastır.

Sürekli Bilgi Paylaşımı ve Öğrenme

 • Tüm çalışanlar kolektif ilerlemeyi ve gelişimi sağlamak için bilgiyi paylaşır.
 • Tüm çalışanlar kendi uzmanlık alanlarında bilgilerini geliştirmeye çalışır.
 • Şirket tüm çalışanlarına eğitim ve gelişim fırsatlarına ulaşma imkanı sağlar.

Yerel Faaliyetler ve Uluslararası Katkı

 • Başarılı sonuçlar ve gelişim için hedef dillerde yerel tercümanlarla çalışarak, hem tercüme sektörü çalışanlarına hem de müşterilerimize uluslar arası katkı sağlar.
 • Yerel tercümanlar Pozitif’in stratejilerine ve kurallarına uygun olarak çalışırlar.

Şeffaflık

 • Tüm hareket, eylem ve faaliyetlerin tam ve zamanında açıklamak suretiyle sürekli gelişim sağlanır.
 • Tüm iletişim direkt, açık ve doğrudur.

Takım Çalışması ve Dayanışma

 • Hiçbir faaliyet bireysel ve anlık çıkarları gözetmez, tüm faaliyetlerde Pozitif Tercüme’nin gelişmesi ve ilerlemesi esastır.
 • Yöneticiler takım çalışmasını model olarak teşvik ederler. 

 

Sizler için hazırladığımız broşürümüze göz atın.

 

Geri Arama Formu

Çeviri Sürecimiz

Sıkça Çeviri Yaptığımız Belgeler

 • Vekaletname Tercümesi
 • Anlaşma Tercümesi
 • Kanun Tercümesi
 • Protokol Tercümesi
 • Ön Protokol Tercümesi
 • Ticari Mevzuat Tercümesi 
 • Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi
 • Lisans Sözleşmesi Tercümesi
 • Patent Sözleşmesi Tercümesi
 • Bayilik Sözleşmesi Tercümesi
 • Franchise Sözleşmesi Tercümesi
 • Distribütörlük Sözleşmesi Tercümesi
 • Satış Sözleşmesi Tercümesi
 • Hisse Alım Sözleşmesi Tercümesi
 • Kira Sözleşmesi Tercümesi
 • Mahkeme Kararı Tercümesi
 • Taahhütname Tercümesi
 • Muvafakatname Tercümesi
 • Vasiyetname Tercümesi
 • Boşanma Kararı Tercümesi
 • Tutanak Tercümesi
 • İmza Sirküleri Tercümesi
 • Yargıtay Kararı Tercümesi
 • Genelge Tercümesi
 • İbraname Tercümesi
 • Kefaletname Tercümesi
 • İhbarname Tercümesi
 • AB Mevzuatı Tercümesi
 • İstinabe Yazışma Tercümesi
 • Beyanname Tercümesi
 • Dava Evrakları Tercümesi
 • Tapu Tercümesi
 • Pasaport Tercümesi
 • Yabancı Mevzuat Tercümesi
 • Evlilik Belgesi Tercümesi
 • Doğum Belgesi Tercümesi
 • Ölüm Belgesi Tercümesi

 • Fatura Tercümesi
 • Mali Tablo Tercümesi
 • Finansal Rapor Tercümesi
 • Bilanço Tercümesi
 • Sigorta Poliçesi Tercümesi
 • Kredi Sözleşme Tercümesi
 • Ekspertiz Raporu Tercümesi
 • Denetleme Raporu Tercümesi
 • Gelir-Gider Tablosu Tercümesi
 • İrsaliye Tercümesi
 • Faaliyet Raporu Tercümesi
 • Fizibilite Raporu Tercümesi
 • Satış Raporu Tercümesi
 • Nakit Akış Tablosu Tercümesi
 • Banka Hesap Özeti Tercümesi
 • Piyasa İncelemesi Tercümesi
 • Hisse Senedi Bilgisi Tercümesi
 • Fon İzahnamesi Tercümesi
 • Ekonomik Rapor Tercümesi
 • Finansal Analiz Tercümesi
 • Ekonomi Bülteni Tercümesi
 • Ekonomik Analiz Tercümesi
 • Yıllık Rapor Tercümesi
 • Mali Rapor Tercümesi
 • Gayrimenkul Değerleme Tercümesi
 • Yaklaşık Maliyet Tercümesi
 • Finansal Website Tercümesi
 • Finansal Durum Sunum Tercümesi
 • Ekonomik Veri Tercümesi
 • Sponsorluk Anlaşması Tercümesi
 • Finans Bülteni Tercümesi
 • Maaş Dökümü Tercümesi
 • SSK Hizmet Dökümü Tercümesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi Tercümesi
 • Maaş Bordrosu Tercümesi
 • Ariyet Sözleşmesi
 • Rehin Sözleşmesi

 • İhale Tercümesi
 • Patent Tercümesi
 • Teknik Şartname Tercümesi
 • Lisans Tercümesi
 • Kullanma Kılavuzu Tercümesi
 • İdari Şartname Tercümesi
 • Teknik Analiz Tercümesi
 • Analiz Sertifikası Tercümesi
 • Garanti Belgesi Tercümesi
 • CE Belgesi Tercümesi
 • ISO Belgesi Tercümesi
 • Kalite Belgesi Tercümesi
 • Teknik Rapor Tercümesi
 • TÜV Sertifikası Tercümesi
 • Uygunluk Sertifikası Tercümesi
 • Üretici Sertifikası Tercümesi
 • Yeterlilik Belgesi Tercümesi
 • Teknik Yönetmelik Tercümesi
 • Kalite Yönetim Sistemi Tercümesi
 • Kapasite Raporu Tercümesi
 • Sanayici Belgesi
 • İş Makineleri Tescil Belgesi
 • TSE Belgesi
 • Teknik Belge Tercümesi
 • Kurulum Direktifi Tercümesi
 • Teknik El Kitabı Tercümesi
 • Teknik Veri Tercümesi
 • Sistem Gereksinim Belgesi Tercümesi
 • İhale Belgeleri Tercümesi
 • Uzman Raporu Tercümesi
 • Ar-Ge Raporu Tercümesi
 • Hakediş Raporu
 • Teknik Prosedür Tercümesi
 • Üretim Lisansı Tercümesi
 • Hizmet Yeterlilik Belgesi
 • Strateji Belgesi Tercümesi
 • Eylem Planı Tercümesi

 • Toplantı Notları Tercümesi
 • Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi
 • Vergi Levhası Tercümesi
 • Faaliyet Belgesi Tercümesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi
 • Kuruluş Mukavelesi Tercümesi
 • Şirket Ana Sözleşme Tercümesi
 • İK Raporu Tercümesi
 • Genel Kurul Kararı Tercümesi
 • Dilekçe Tercümesi
 • İş Yazışmaları Tercümesi
 • Gümrük Beyannamesi Tercümesi
 • Menşei Şahadetnamesi Tercümesi
 • Teminat Mektubu Tercümesi
 • Şirket Sunum Tercümesi
 • Basın İlanı Tercümesi
 • Şirket Bülteni Tercümesi
 • Yetki Belgesi Tercümesi
 • Tadil Tasarısı Tercümesi
 • Fiyat İndeksi Tercümesi
 • Sicil Tasdiknamesi Tercümesi
 • Şube Açma Belgesi Tercümesi
 • Taşınma Belgesi Tercümesi
 • Mümessillik Belgesi
 • Nevi Değişikliği
 • Kapanış Belgesi
 • Dolaşım Sertifikası Tercümesi
 • ATA Karnesi Tercümesi
 • A.TR Dolaşım Belgesi Tercümesi
 • EUR-MED Dolaşım Belge Tercümesi
 • Geçici Kabul Tutanağı Tercümesi
 • Kesin Kabul Tutanak Tercümesi
 • İşletme Belgesi Tercümesi
 • Etik Kurallar Tercümesi
 • Çalışma Esasları Tercümesi
 • İş Sözleşmesi Tercümesi
 • Özel Durum Açıklamaları Tercümesi

Çeviri Yaptığımız Diller