NOTER YEMİNLİ YUNANCA TERCÜME BÜROSU

Yunanca Tercüme

Pozitif Tercüme olarak amacımız, global ölçekte iş yapan şirketlerin ve kuruluşların kaliteli Yunanca tercüme ihtiyacını karşılamaktır. Bu nedenle deneyimli yeminli Yunanca tercümanlar ile çalışıyoruz. Adımlarını net olarak tanımladığımız ve deneyimlerimizle geliştirdiğimiz çeviri prosedürümüzü standart olarak,1 sayfa da olsa, 100 sayfa da olsa, her belgeye uyguluyoruz. Böylelikle; kaliteli Yunanca çeviri ihtiyacınızı karşılarken, arzu edilen kaliteyi adil fiyatlarla sunuyoruz. 

Yunanca Tercüme Çalışma Alanlarımız
yeminli hukuki tercüme bürosu

Hukuki çevirilerde hedef dilde hukuki sistem bilgisine sahip deneyimli tercümanlarla çalışıyoruz. Ufak bir hatanın büyük bir maliyeti olacağını bilerek terminoloji kullanımına hassasiyet gösteriyoruz. 

Yunanca Vekaletname Tercümesi

Yunanca Anlaşma Tercümesi

Yunanca Kanun Tercümesi

Yunanca Protokol Tercümesi

Yunanca Ön Protokol Tercümesi

Yunanca Ticari Mevzuat Tercümesi 

Yunanca Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi

Yunanca Lisans Sözleşmesi Tercümesi

Yunanca Patent Sözleşmesi Tercümesi

Yunanca Bayilik Sözleşmesi Tercümesi

Yunanca Franchise Sözleşmesi Tercümesi

Yunanca Distribütörlük Sözleşmesi Tercümesi

Yunanca Satış Sözleşmesi Tercümesi

Yunanca Hisse Alım Sözleşmesi Tercümesi

Yunanca Kira Sözleşmesi Tercümesi

Yunanca Mahkeme Kararı Tercümesi

Yunanca Taahhütname Tercümesi

Yunanca Muvafakatname Tercümesi

Yunanca Vasiyetname Tercümesi

Yunanca Boşanma Kararı Tercümesi

Yunanca Tutanak Tercümesi

Yunanca İmza Sirküleri Tercümesi

Yunanca Yargıtay Kararı Tercümesi

Yunanca Genelge Tercümesi

Yunanca İbraname Tercümesi

Yunanca Kefaletname Tercümesi

Yunanca İhbarname Tercümesi

Yunanca AB Mevzuatı Tercümesi

Yunanca İstinabe Yazışma Tercümesi

Yunanca Beyanname Tercümesi

Yunanca Dava Evrakları Tercümesi

Yunanca Tapu Tercümesi

Yunanca Pasaport Tercümesi

Yunanca Yabancı Mevzuat Tercümesi

Yunanca Evlilik Belgesi Tercümesi

Yunanca Doğum Belgesi Tercümesi

Yunanca Ölüm Belgesi Tercümesi


noter yeminli teknik tercüme bürosu

İnşaattan makineye, enerjiden  ulaşıma kadar geniş bir yelpazede çeviri konusuna ve konunun gerektirdiği terminolojiye hakim Yunanca tercümanları daha en baştan özenle seçiyoruz.

Yunanca Fatura Tercümesi

Yunanca Mali Tablo Tercümesi

Yunanca Finansal Rapor Tercümesi

Yunanca Bilanço Tercümesi

Yunanca Sigorta Poliçesi Tercümesi

Yunanca Kredi Sözleşme Tercümesi

Yunanca Ekspertiz Raporu Tercümesi

Yunanca Denetleme Raporu Tercümesi

Yunanca Gelir-Gider Tablosu Tercümesi

Yunanca İrsaliye Tercümesi

Yunanca Faaliyet Raporu Tercümesi

Yunanca Fizibilite Raporu Tercümesi

Yunanca Satış Raporu Tercümesi

Yunanca Nakit Akış Tablosu Tercümesi

Yunanca Banka Hesap Özeti Tercümesi

Yunanca Piyasa İncelemesi Tercümesi

Yunanca Hisse Senedi Bilgisi Tercümesi

Yunanca Fon İzahnamesi Tercümesi

Yunanca Ekonomik Rapor Tercümesi

Yunanca Finansal Analiz Tercümesi

Yunanca Ekonomi Bülteni Tercümesi

Yunanca Ekonomik Analiz Tercümesi

Yunanca Yıllık Rapor Tercümesi

Yunanca Mali Rapor Tercümesi

Yunanca Gayrimenkul Değerleme Tercümesi

Yunanca Yaklaşık Maliyet Tercümesi

Yunanca Finansal Website Tercümesi

Yunanca Finansal Durum Sunum Tercümesi

Yunanca Ekonomik Veri Tercümesi

Yunanca Sponsorluk Anlaşması Tercümesi

Yunanca Finans Bülteni Tercümesi

Yunanca Maaş Dökümü Tercümesi

Yunanca SSK Hizmet Dökümü Tercümesi

Yunanca Yatırım Teşvik Belgesi Tercümesi

Yunanca Maaş Bordrosu Tercümesi

Yunanca Ariyet Sözleşmesi

Yunanca Rehin Sözleşmesi

yeminli finansal tercüme bürosu

Yunanca finansal çevirileri özel bir rakamsal kontrolden geçiriyoruz. Ayrıntılara gösterdiğimiz özen, birçok uluslararası banka ve sigorta şirketinin çevirilerini bize emanet etmelerinin sebebidir. 

Yunanca İhale Tercümesi

Yunanca Patent Tercümesi

Yunanca Teknik Şartname Tercümesi

Yunanca Lisans Tercümesi

Yunanca Kullanma Kılavuzu Tercümesi

Yunanca İdari Şartname Tercümesi

Yunanca Teknik Analiz Tercümesi

Yunanca Analiz Sertifikası Tercümesi

Yunanca Garanti Belgesi Tercümesi

Yunanca CE Belgesi Tercümesi

Yunanca ISO Belgesi Tercümesi

Yunanca Kalite Belgesi Tercümesi

Yunanca Teknik Rapor Tercümesi

Yunanca TÜV Sertifikası Tercümesi

Yunanca Uygunluk Sertifikası Tercümesi

Yunanca Üretici Sertifikası Tercümesi

Yunanca Yeterlilik Belgesi Tercümesi

Yunanca Teknik Yönetmelik Tercümesi

Yunanca Kalite Yönetim Sistemi Tercümesi

Yunanca Kapasite Raporu Tercümesi

Yunanca Sanayici Belgesi

Yunanca İş Makineleri Tescil Belgesi

Yunanca TSE Belgesi

Yunanca Teknik Belge Tercümesi

Yunanca Kurulum Direktifi Tercümesi

Yunanca Teknik El Kitabı Tercümesi

Yunanca Teknik Veri Tercümesi

Yunanca Sistem Gereksinim Belgesi Tercümesi

Yunanca İhale Belgeleri Tercümesi

Yunanca Uzman Raporu Tercümesi

Yunanca Ar-Ge Raporu Tercümesi

Yunanca Hakediş Raporu

Yunanca Teknik Prosedür Tercümesi

Yunanca Üretim Lisansı Tercümesi

Yunanca Hizmet Yeterlilik Belgesi

Yunanca Strateji Belgesi Tercümesi

Yunanca Eylem Planı Tercümesi 

noter yeminli ticari tercüme bürosu

Bugüne kadar binlerce sayfa resmi şirket belgesinin noter yeminli Yunanca çevirisini yaptık. Noter yeminli Yunanca tercümelerde 15 yıllık deneyimimizden faydalanmanızı tavsiye ediyoruz.

Yunanca Toplantı Notları Tercümesi

Yunanca Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi

Yunanca Vergi Levhası Tercümesi

Yunanca Faaliyet Belgesi Tercümesi

Yunanca Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi

Yunanca Kuruluş Mukavelesi Tercümesi

Yunanca Şirket Ana Sözleşme Tercümesi

Yunanca İK Raporu Tercümesi

Yunanca Genel Kurul Kararı Tercümesi

Yunanca Dilekçe Tercümesi

Yunanca İş Yazışmaları Tercümesi

Yunanca Gümrük Beyannamesi Tercümesi

Yunanca Menşei Şahadetnamesi Tercümesi

Yunanca Teminat Mektubu Tercümesi

Yunanca Şirket Sunum Tercümesi

Yunanca Basın İlanı Tercümesi

Yunanca Şirket Bülteni Tercümesi

Yunanca Yetki Belgesi Tercümesi

Yunanca Tadil Tasarısı Tercümesi

Yunanca Fiyat İndeksi Tercümesi

Yunanca Sicil Tasdiknamesi Tercümesi

Yunanca Şube Açma Belgesi Tercümesi

Yunanca Taşınma Belgesi Tercümesi

Yunanca Mümessillik Belgesi

Yunanca Nevi Değişikliği

Yunanca Kapanış Belgesi

Yunanca Dolaşım Sertifikası Tercümesi

Yunanca ATA Karnesi Tercümesi

Yunanca A.TR Dolaşım Belgesi Tercümesi

Yunanca EUR-MED Dolaşım Belge Tercümesi

Yunanca Geçici Kabul Tutanağı Tercümesi

Yunanca Kesin Kabul Tutanak Tercümesi

Yunanca İşletme Belgesi Tercümesi

Yunanca Etik Kurallar Tercümesi

Yunanca Çalışma Esasları Tercümesi

Yunanca İş Sözleşmesi Tercümesi

Yunanca Özel Durum Açıklamaları Tercümesi

ispanyolca tercüme bürosu