Noter yeminli vekaletname tercümesi

Noter Yeminli Vekaletname Tercümesi


Vekaletname, bir kişinin başka bir kişiyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiği bir belgedir. Vekalet yetkisi, genel veya sınırlı bir yetki olabilir. Vekaletnamenin içeriği, bu vekaletname ile mahkemelerin uygulayacağı (infaz edeceği) vekaletin yetki kapsamını belirler. Vekaletnameler aşağıdaki durumlarda yararlı ve gereklidir:

- Kişisel ya da ticari işlerinizin sizin yokluğunuzda da sürdürülmesini istediğiniz durumlarda; örneğin başka bir ülkede iş kurmak veya takip etmek için bir temsilci görevlendirmek istiyorsanız 

- Kişisel veya ticari işlerinizin teknik bilgisi yüksek ya da bu konuda yetkili bir kişi tarafından yürütülmesini istediğiniz durumlarda; örneğin avukat atanması gibi konularda

- Kaza veya ciddi sağlık sorunları gibi işlerinizi bizzat yürütebilmenize engel durumlarda; örneğin mali ya da yasal işlerinizin takibi için

Türkiye'de tanzim edilecek vekaletnamelerin Türk yasalarına uygun olarak hazırlanması ve vekaletnameleri onaylama yetkisi olan bir Türk Noteri tarafindan tasdiklenmesi gerekmektedir. Vekaletnamenin bir Türk Noteri tarafından onaylanması bu evrağın Türk yasalarına uygun bir şekilde tanzim edildiğinin ispatını teşkil etmektedir.
Vekalet veren kişi vekaletnameyi Noter huzurunda imzalamalıdır. Eğer vekaletname, şirket gibi bir tüzel kişi adına çıkarılıyorsa, vekaletnameyi veren kişinin bu hususta imzaya yetkili olup olmadığının kanıtlarını Noter isteyebilir. 

Genel Vekaletname: Bir kimsenin, kendi adına birden fazla işin yapılması ve sonuçlandırılması için başka bir kişiye vermiş olduğu, içeriğinde birden fazla yetki bulunduran yetki belgesidir. Örneğin, bir veya birden fazla avukatı dava takibi için yetkilendirmek amacıyla düzenlenen vekaletname “Genel Vekaletname”dir. Bu vekaletname Noter tarafından düzenlenir.

Genel Vekaletname örneğini MS Word ortamında indirip inceleyebilirsiniz.

Özel Vekaletname: Belirli bir işi sonuçlandırmak için verilen vekalet çeşiti olup münhasıran bir işin yapılması ve sonuçlandırılması için yetki veren vekalet belgesine denir. Boşanma, Taşınmaz alım satımı, İntikal, İntifa hakkı tesis, Emekli maaşı, SSK para çekme, Telefon bağlatma, İsim değişikliği, Yaş küçültme ya da büyültme davalarında da yapılacak işlemin özel olarak belirtilmesi ile vekaletname düzenlenebilir. Bu vekaletnameler Noter tarafından tasdik edilir.

Özel Vekaletname örneğini MS Word ortamında indirip inceleyebilirsiniz.

Türkiye'de düzenlenen vekalatnamelerin Hague Konvansiyonu'na taraf herhangi başka bir ülkede geçerli olması için noterlik tasdikini takiben aşağıda açıklanan şekilde yasallaştırılması (Apostil edilmesi) gerekmektedir.

1. Adım: Vekaletnamenin Tasdiki
Türkiye'de hazırlanıp yurtdışında kullanılacak olan vekaletnameler Noterden tasdik edilir.

2. Adım: Vekaletnamenin Yasallaştırılması (Apostil edilmesi)
Türkiye'de noterce tasdiklenmiş olup yurtdışında kullanılacak vekaletnamelerin Türkiye'de yasallaştırma işlemine tabi tutulması (Apostil (Apostille) edilmesi) gerekmektedir. Noterden tasdiki yapılmış olan bir Türk Vekaletnamesinin apostili ya yetkili Türkiye makamlarınca ya da Türkiye'deki diğer ülke Konsolosluklarınca apostil edilir. Şöyle ki:

Yetkili Türk makamlarınca Apostil 
- İdari belgelerde: İllerde: Vali, Vali Yardımcısı, İlçelerde: Kaymakam 
- Adli belgelerde: Ağır ceza mahkemeleri bulunan Adli Kurul Başkanlıkları
Bu makamlardan hangisine başvuracağınızı Noteriniz size bildirecektir.

Diğer Ülke Büyükelçiliği / Konsolosluğu'nca Tasdik edilmesi 
Türk noter tasdikli vekaletnameleri Türkiye'deki Büyükelçilik veya Konsolosluklarda apostil edilebilmektedir. Türkiye'deki Konsolosluk ve Büyükelçiliklerin adres ve iletişim bilgileri için TIKLAYINIZ.

VEKALETNAME TERCÜMELERİ
Türkiye'de tanzim edilen bir vekaletnamenin yurtdışında kullanması amacıyla tercümesi gerekiyorsa, 
- Çeviri Türkiye'de yapılacaksa; yeminli bir tercüman tarafından yapılıp, bir Türk noterce tasdikini takiben,  yetkili bir makamca apostil edilmesi gerekmektedir. 
- Tercüme yurtdışında yapılacaksa; tercümenin yurtdışındaki noter tarafından tasdikini takiben yetkili makamlarca apostil edilmesi gerekmektedir.


Teklif Almak İçin 

Bizi Arayın

yeminli tercüme bürosu

(0212) 274 76 70

 (0212) 227 22 39 

 Bize Faks Çekin

teknik çeviri bürosu faks

(0212) 273 08 83 

Bize E-posta Gönderin

Teklif almak için çeviri yapılacak belgelerinizi bize e-posta ile göndermeniz yeterlidir.

E-posta gönderirken çeviri yapılacak hedef dil(ler)i lütfen belirtiniz. 

Belgelerinizi detaylı olarak inceleyip, en hızlı biçimde süre ve fiyat teklifi veriyoruz!