Noter yeminli sözleşme tercümesi

Noter Yeminli Sözleşme Tercümesi

Kontrat, iki ya da daha fazla taraf arasında bir işi yapmak veya geri durmak üzere yapılmış taraflar için yasal yükümlülük içeren bir anlaşmadır. Kontratın bozulması yasa tarafından tanınır ve buna karşı yaptırımlar uygulanabilir.


Kontrat örneğin bir evin satışında olduğu gibi genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak herhangi bir dükkandan mal ya da hizmet almakta olduğu gibi kontratlar sözlü de yapılır ve uygulanır.


Hukukta bir kontratın oluşması için 5 şarta ihtiyaç vardır. Bunlar:


Anlaşmaya teklif ve anlaşmanın kabulü

Değerlendirme (mantığa uygunluğun taraflar tarafından incelenmesi)

Yasal bir ilişkiye girme amacı

Anlaşmaya girmeye muktedir olma

Anlaşma formaliteleri (yazı, şahit, imza, kayıt vb.)

Kontratlar tek taraflı ya da karşılıklı olabilir. Çoğu kontrat karşılıklıdır. Bu tur kontratlarda taraflar birbirlerine karşı belli yükümlülükleri yerine getirme sözü verirler.  


KONTRAT TERCÜMELERİ VE TASDİKLERİ

Türkiye'de tanzim edilen bir kontratın yurtdışında kullanması amacıyla tercümesi gerekiyorsa, 

- Çeviri Türkiye'de yapılacaksa; yeminli bir tercüman tarafından yapılıp, bir Türk noterce tasdikini takiben,  yetkili bir makamca apostil edilmesi gerekmektedir. 

- Tercüme yurtdışında yapılacaksa; tercümenin yurtdışındaki noter tarafından tasdikini takiben yetkili makamlarca apostil edilmesi gerekmektedir.

Bize E-posta Gönderin

Teklif almak için çeviri yapılacak belgelerinizi bize e-posta ile göndermeniz yeterlidir.

E-posta gönderirken çeviri yapılacak hedef dil(ler)i lütfen belirtiniz. 

Belgelerinizi detaylı olarak inceleyip, en hızlı biçimde süre ve fiyat teklifi veriyoruz!