Noter Yeminli Hukuki Tercüme Bürosu

Hukuki Çeviri Hizmetleri

Yaptığımız çevirilerin büyük bir kısmını hukuki çeviriler oluşturmaktadır. Türkiye ve dünyanın en büyük avukatlık şirketlerine yıllardır hukuki tercüme hizmetleri veriyoruz. Siz de deneyimlerimizden faydalanın. 

Hukuki tercüme diğer alanlarla karşılaştırıldığında oldukça zordur. Bir sözleşmenin bir hükmünün yanlış tercüme edilmesi, dava açılmasına ve maddi/manevi zararlara yol açabilir. Dolayısıyla, hukuki tercüme konusunda deneyimli olan profesyonel tercümanlar çalışmalıdır.


Pozitif Tercüme olarak, kaynak belgenin ait olduğu hukuk sisteminin yapısının o kültüre uygun olarak biçimlendiği ve bunun hukuk dilini etkilediğini dikkate alırız. Ayrıca; kaynak dildeki hukuki dilbilimsel yapılar, direkt olarak hedef dildeki yapılara tekabül etmez. Hedef dile çeviri yapılırken, hedef dilin hukuki metinleri baz alınır. Çevirinin, bir hukukçu tarafından okunacağını ve hukuki metnin orijinal olması gerektiğini biliriz. Dolayısıyla, Pozitif Tercüme Bürosu olarak hukuki tercüme alanında sahip olduğumuz deneyim ve dile hakimiyetimiz, hedef dildeki yapılarla kaynak dilde buna tekabül eden yapıları eşleştirme problemini çözmekte anahtar olmaktadır.


Hukuki tercümeler o konuda kapsamlı bir bilgi birikimine sahip tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır. Örneğin, Rekabet Hukukunu bilmeyen, Rekabet Kurulu kararlarını hiç okumamış bir çevirmenin bu konudaki tercümeleri tam anlamıyla yapması mümkün değildir.


İngilizce, Almanca, Rusça, İtalyanca, Fransızca başta olmak üzere 20’yi aşkın dilde, çok geniş bir yelpazede hukuki tercüme hizmetleri veriyoruz. 

Hukuki Tercüme Yaptığımız Belgelerden Bazıları

 • Vekaletname Tercümesi
 • Anlaşma Tercümesi
 • Kanun Tercümesi
 • Protokol Tercümesi
 • Ön Protokol Tercümesi
 • Ticari Mevzuat Tercümesi 
 • Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi
 • Lisans Sözleşmesi Tercümesi
 • Patent Sözleşmesi Tercümesi
 • Distribütörlük Sözleşmesi Tercümesi

 • Bayilik Sözleşmesi Tercümesi
 • Franchise Sözleşmesi Tercümesi
 • Satış Sözleşmesi Tercümesi
 • Hisse Alım Sözleşmesi Tercümesi
 • Kira Sözleşmesi Tercümesi
 • Mahkeme Kararı Tercümesi
 • Taahhütname Tercümesi
 • Muvafakatname Tercümesi
 • Vasiyetname Tercümesi

 • Boşanma Kararı Tercümesi
 • Tutanak Tercümesi
 • İmza Sirküleri Tercümesi
 • Yargıtay Kararı Tercümesi
 • Genelge Tercümesi
 • İbraname Tercümesi
 • Kefaletname Tercümesi
 • İhbarname Tercümesi
 • AB Mevzuatı Tercümesi

 • İstinabe Yazışma Tercümesi
 • Beyanname Tercümesi
 • Dava Evrakları Tercümesi
 • Tapu Tercümesi
 • Pasaport Tercümesi
 • Yabancı Mevzuat Tercümesi
 • Evlilik Belgesi Tercümesi
 • Doğum Belgesi Tercümesi
 • Ölüm Belgesi Tercümesi

Hukuki Çeviri Yaptığımız Diller 

gürcüce tercüme bürosu