Apostil Ülkeleri-Hague Konvensiyonu

Apostile Taraf Olan Ülkeler

Teklif Almak İçin 

Bizi Arayın

yeminli tercüme bürosu

(0212) 274 76 70

 (0212) 227 22 39 

 Bize Faks Çekin

teknik çeviri bürosu faks

(0212) 273 08 83 

Bize E-posta Gönderin

Teklif almak için çeviri yapılacak belgelerinizi bize e-posta ile göndermeniz yeterlidir.

E-posta gönderirken çeviri yapılacak hedef dil(ler)i lütfen belirtiniz. 

Belgelerinizi detaylı olarak inceleyip, en hızlı biçimde süre ve fiyat teklifi veriyoruz! 

 

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİNİN KALDIRILMASI 

APOSTİL SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ:

1-      Almanya Federal Cum.

2-      Amerika Birleşik Devletleri

3-      Andora

4-      Antigua ve Barbuda

5-      Arjantin

6-      Arnavutluk

7-      Avusturya

8-      Avustralya

9-      Azerbaycan

10-  Bahama Adaları

11-  Barbados

12-  Belçika

13-  Belize

14-  Beyaz Rusya (Belarus)

15-  Bosna-Hersek

16-  Botswana

17-  Brunei

18-  Bulgaristan

19-  Cook İsland Adaları

20-  Çek Cumhuriyeti

21-  Çin Halk Cum.

22-  Danimarka   

23-  Dominik Cum.

24-  Ekvator

25-  El Salvador

26-  Ermenistan

27-  Estonya

28-  Fiji

29-  Finlandiya

30-  Fransa

31-  Grenada

32-  Güney Afrika

33-  Gürcistan

34-  Hırvatistan

35-  Hindistan

36-  Hollanda

37-  Honduras

38-  İngiltere

39-  İrlanda

40-  İspanya

41-  İsrail

42-  İsviçre

43-  İsveç

44-  İzlanda

45-  İtalya

46-  Japonya

47-  Kıbrıs Rum Kesimi

48-  Karadağ

49-  Kazakistan

50-  Kolombia

51-  Kore Cumhuriyeti

52-  Lesotho

53-  Letonya

54-  Liberya

55-  Lehistan

56-  Litvanya

57-  Lüksemburg

58-  Macaristan

59-  Makedonya

60-  Malawi

61-  Malta

62-  Marshal Adaları

63-  Mauritus

64-  Meksika

65-  Monako

66-  Moldovya

67-  Namibia

68-  Niue

69-  Norveç

70-  Panama

71-  Polonya

72-  Portekiz

73-  Romanya

74-  Rusya Federasyonu

75-  Saint Vincent ve Granada

76-  Samoa

77-  San Marino

78-  Santa Kitts ve Nevis

79-  Santa Lucia

80-  Seyşeller

81-  Sırbistan

82-  Slovakya

83-  Suriname

84-  Slovenya

85-  Swaziland

86-  Tonga

87-  Trinidad ve Tobago

88-  Türkiye

89-  Ukrayna

90-  Venezuella

91-  Yeni Zelanda

92-  Yunanistan


Apostil Nedir? Apostil Tasdiki Nasıl Yaptırılır?

Apostil, 5 Ekim 1961 tarihinde Den Haag’da taraf ülkelerce imzalanan Lahey Konvansiyonuna göre, bir ülkede düzenlenen resmi bir belgenin diğer bir ülkede ibraz edilebilmesine olanak sağlayan bir onaydır (Örneğin; Türkiye’de düzenlenmiş bir belgenin Rusya’da tanınması).

Apostil, taraftar (sözleşmeyi imzalayan) bir ülkenin sınırları dahilinde düzenlenen, diğer bir taraftar ülkenin sınırları içinde ibraz edilmesi gereken resmi belgeler için, bu belgenin hangi yetkili makamdan verildiğini belirten o ülkenin (belgenin düzenlendiği ülkenin) yetkili makamları tarafından yapılan bir onaydır (Belge hangi ülkede düzenlendiyse, Apostil tasdiki o ülkede yapılmalıdır).

Sözleşme taraftarı her ülke, apostilin hangi makamlarca düzenleneceğini kendi belirler.

Türkiye’de apostil düzenleyen makamlar:

Valilik (illerde), kaymakamlık (ilçelerde), ayrıca adli belgeler için ağır ceza mahkemeleri başkanlıkları (Örneğin; Beşiktaş ilçesi dahilinde düzenlenen bir belge için Beşiktaş Kaymakamlığı veya adli belgeler için Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı). Adli belgelerde, ağır ceza mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Adliye Encümeni veya Adalet Komisyonu Başkanlıkları.


Apostil Tasdiki Ücretli midir?

Apostil onayı kanunen ücretsiz olmalıdır. Ancak bağış adı altında makama göre 5-10 TL arasında ücret alınmaktadır.

 

ÖRNEK İŞLEM PROSEDÜRÜ

            KİŞİSEL BELGELER

Örnek: Diploma Tasdiki

Türkiye’de oturan bir öğrenci yurt dışında başka bir üniversiteye müracaat ederse ve bu üniversite kendisinden lise diploması isterse, öğrenci aşağıdaki prosedürü uygulamalıdır:

     1. Pozitif Tercüme Bürosu’nda Çeviri: ÖSYM belgesi ile lise diplomasının orijinalini alarak Pozitif Yeminli Tercüme Bürosuna gelip, belgeyi ibraz edeceği ülkenin lisanına çevirisini yaptırabilirsiniz.

     2. Noter Tasdiki: Bu çeviri, Pozitif Tercüme Bürosunun ilgili dildeki tercümanının yemin zaptının bulunduğu noterlikte onaylattırılır.

      3. Valilik/Kaymakamlık’ta Apostil Tasdiki: Noterde onaylanan bu tercüme illerde valiliğe, ilçelerde kaymakamlığa (noterin bulunduğu il ve ilçedeki) götürülerek Apostil tasdiki yaptırılır.

Artık bu belge Apostil Anlaşmasına dahil taraftar diğer bir ülkede ibraz edilebilir.

Bu 3 adım bürokratik işlemler olduğundan zamanınızı alacaktır. Dilerseniz, Pozitif Tercüme'ye yetki vererek şirketiniz adına noter ve apostil tasdik takip işlemlerini  yürütebilirsiniz.

 

            TİCARİ EVRAKLAR

Örnek: Ana Sözleşme Tasdiki

Türkiye’deki bir şirket, başka bir ülkede şube veya temsilcilik açmak isterse, bu ülke şirketten ana sözleşmeyi, kuruluş sözleşmesini isteyecektir. Şirketin yapması gerekenler şunlardır:

         1. Pozitif Tercüme Bürosu: Şirket, ana sözleşmesinin onaylı bir suretini (veya resmi gazetede yayınlananı) Pozitif Yeminli Tercüme Bürosuna giderek, ibraz edilecek ülkenin lisanına çevirisini yaptırır.

       2. Noter Tasdiki: Bu çeviri, tercüme bürosunun veya tercümanın yemin zaptının bulunduğu noterlikte onaylattırılır.

       3. Valilik/Kaymakamlık’ta Apostil Tasdiki: Noterde onaylanan bu tercüme illerde Valiliğe, ilçelerde Kaymakamlığa götürülerek tasdik ettirilir (apostil). Artık bu belge taraftar diğer bir ülkede ibraz edilebilir.

 

Apostil Nasıl Düzenlenir?

Apostil formu, en az 9 cm. en ve genişlikte kare şeklinde olmalıdır. Düzenlendiği ülkenin lisanı ile veya bu lisanla birlikte Fransızca veya İngilizce olarak da hazırlanabilir. Fakat başlıkta Fransızca olarak “APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)” ibaresinin bulunması şarttır. 


Örnek Apostil için linke tıklayınız.


Lahey Anlaşması Türkçe Metni için tıklayınız.